Vragen en antwoorden op verbod gratis plastic tasje

Als verpakkingsmanager vinden we het belangrijk om open en eerlijk te zijn over zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. Zo roept de invoering van het verbod op de gratis plastic draagtas voor u vast vragen op. Op deze pagina geven InRetail specialist Femke den Hartog en onze Retail accountmanagers Martijn Walters en Michiel Rulkens antwoord op een aantal van die vragen.

1. Prijs

Hoeveel mag ik als ondernemer bij de klant in rekening brengen?
“Als u besluit om plastic draagtassen te verkopen aan uw klanten, lijkt het er nu op dat uzelf de hoogte van het verkoopbedrag mag vaststellen. Bedragen van 10 en 25 eurocent worden als richtlijn genoemd. Het feit dat consumenten nu betalen voor draagtassen moet hen stimuleren om milieuvriendelijker draagtassen te gaan gebruiken.”

Wat bedraagt verpakkingsbelasting voor 2016?
“Per 1 januari 2016 zijn de tarieven aangepast. Wat opvalt is dat het belastingstarief voor plastic stijgt met 0,25 ct per kg t.o.v. 2015. Alleen al daarom wordt voor u het inzetten van een composteerbaar alternatief steeds interessanter.” Bekijk het volledige overzicht op de website van Afvalfonds Verpakkingen.

Mag ik de prijs van de plastic tas ook verwerken in de afronding van het bedrag?
“Waarschijnlijk mag dit niet, want hierdoor prikkelt u de consument niet.”

Mag ik op de bon erbij zetten dat de aankoop inclusief 0,10 plastic tas is?
“Gezien er een BTW-heffting voor de verkoop van de plastic tas geldt moet de plastic tas boven het aankoopbedrag komen.

Kan ik ook 1 cent in rekening brengen?
“Juridisch gezien is dit mogelijk. Maar er gaat geen prikkel vanuit om consumenten tot bewustzijn te motiveren. U mag zelf een prijs bepalen voor de plastic tas. De overheid geeft een richtbedrag van € 0,25 per plastic tas.”

2. Materiaal

Wat wordt er onder 'plastic draagtas' verstaan?
“Het gaat om draagtassen met als hoofdbestandsdeel plastic en om draagtassen waarvan plastic slechts een beperkt onderdeel is. Denk hierbij aan draagtassen met een plastic hengsel.”

Voor welk soort plastic geldt het?
Uit de Ontwerp-Regeling beheer verpakkingen blijkt dat het verbod in eerste instantie geldt voor lichte plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron. Deze tassen worden minder vaak hergebruikt dan dikkere tassen.

Voor welke verpakkingen geldt een uitzondering?
Om hygiënische redenen of om voedselverspilling te voorkomen, geldt er een uitzondering voor plastic verpakkingen met een wanddikte van minder dan 15 micron. Denk aan plastic waarmee vleeswaren verpakt is of aan de verpakking van potgrond. Het verbod geldt ook niet voor hergebruikte plastic tassen. Denk hierbij aan plastic tassen die kringloopwinkels inzamelen of die worden verzameld in een 'tassenbol'”

Welke alternatieven mogelijkheden zijn er?
“Als winkelier kunt u er ook voor kiezen om te gaan voor herbruikbare, papieren of hernieuwbare alternatieven. Moonen Packaging kan u helpen bij het maken van de juiste keuze!"

3. Veiligheid

Stel, ik gebruik plastic tasjes als beveiliging voor winkelcriminaliteit. Bij mij in de winkel moeten medewerkers verplicht een plastic tasje meegeven. Is het uit dat oogpunt goed als ik geen bijdrage vraag voor het tasje?
“Een plastic draagtas mag eenmaal niet meer in de detailhandel aan de kassa gratis worden weggeven bij de verkooop van goederen aan consumenten.”

 

4. Registratie en handhaven

Moet ik de tas aanslaan op mijn kassabon?
“Ja de plastic tas dient apart aangeslagen te worden op de kassabon.

Wie gaat het verbod controleren?
“De Dienst Leefomgeving en Transport is belast met de controle op de uitvoering van de regeling.”

Hoe hoog gaat de boete zijn?
“Over eventuele boetes of de hoogte ervan is nog niks bekend. Wel is bekend dat de Inspectie Leefomgeving en Transport toeziet op naleving van het verbod op gratis plastic tassen."

Waar kan ik de officiële regelgeving vinden?
“Op de website van Rijksoverheid kunt informatie terugvinden die vanuit de overheid gedeeld is."

Moonen houdt de ontwikkeling rondom de invoering van het verbod nauwlettend voor u in de gaten. Deze pagina wordt daarom regelmatig geupdate.

Dit artikel is samengesteld met behulp van de volgende externe bronnen:
InRetail | Afvalfonds verpakkingen | Rijksoverheid – Ontwerp-Regeling beheer verpakkingen | Rijksoverheid - Wat betekent het verbod op plastic tasen winkels?