Ambitie 2020, hoe staan we ervoor?

'Nederland als wereld voorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.' Dat is de nationale ambitie die als stip aan de horizon is geplaatst om Nederland focus te geven voor een optimale balans tussen people, planet en profit. Met het initiatief 'Ambitie 2020' wil MVO Nederland organisaties verenigen om te werken aan deze ambitie. En aan een innovatieve economie waarin mensen, grondstoffen en materialen slim en duurzaam worden ingezet.

Moonen Packaging heeft zich in 2014 verbonden aan Ambitie 2020 met de volgende doelstelling:

“In 2020 koopt 50% van onze klanten verpakkingen uit hernieuwbare grondstoffen.”

We vroegen Gé Moonen (CEO, Moonen Packaging) hoe Moonen er momenteel voor staat met het behalen van deze ambitie.

“Het gaat eerlijk gezegd erg voorspoedig met onze Ambitie 2020." vertelt Gé Moonen. "We hebben zojuist de nieuwste cijfers binnengekregen. Waar we vorig jaar begonnen met het feit dat 6% van onze klanten verpakkingen koopt uit hernieuwbare grondstoffen, zitten we op dit moment al op 21,7%. Ik verwacht dat we 2015 net onder de 25% afsluiten.”

Dat gaat de goede kant op. Slagen voor Ambitie 2020 wordt met dit tempo zeer reëel. Hoe zit het eigenlijk met jullie energieverbruik? Gebruikt Moonen Packaging duurzame energie?
“Wat belangrijk is om te beseffen is dat het gaat om CO2 reductie. Enerzijds bereik je dat door energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, maar ook door het verbruik naar beneden te brengen. Onze stroom is 100% afkomstig uit windenergie. Daarnaast proberen we het energieverbruik steeds verder te verlagen, om op een gunstig moment over te stappen op groen gas. Ten opzichte van het nulpunt in 2007 zullen we dit jaar iets meer dan 70% CO2 reductie realiseren. Dat is vrij fors te noemen.”

Wat is nu precies het voordeel voor jullie klanten, buiten het feit dat ze met een duurzame partner zakendoen?
“Door voor Moonen en/of door voor onze duurzame, hernieuwbare verpakkingen te kiezen, kunnen ook klanten hun eigen CO2 uitstoot verminderen. Het mooie is dat we nu met onze EcoChain applicatie op artikelniveau kunnen aantonen wat de milieuprestaties zijn van producten. Dit omdat we van al onze producten een levencyclusanalyse (LCA) hebben laten maken. De klant kan dus een beter geïnformeerde keuze maken. Bovendien kunnen we nu als ketenregisseur ook aan de leveranciers laten zien hoe het zit met de milieuprestaties van hun producten. Met die informatie kunnen zij op hun beurt weer aan de slag.”

De laatste maanden zie je dat steeds meer grote internationale spelers (lees: Philips, SAPP en Nestlé) die op de ranglijst 'Fortune 500' staan, zich aansluiten bij de RE100. RE100 is een initiatief om de ambitie uit te spreken waarin staat vermeld dat men voor een bepaald jaartal 100% ‘Renewable Energy’ gebruikt. Wat vind je van die ontwikkeling?
“Ik denk dat zo’n initiatief alleen maar goed is. Hoewel het geen keiharde afspraken zijn, merk je toch dat de RE100 iets op gang brengt. De lijst van deelnemende bedrijven wordt steeds langer. En als je hebt geroepen dat je mee wilt doen en bijvoorbeeld in 2025 100% duurzame energie wilt gebruiken, dan zul je toch stappen moeten ondernemen. Dat is hetzelfde als met onze Ambitie 2020. Als een grote groep bedrijven zich aansluit bij dergelijke initiatieven, dan is de kans het grootst dat ze allemaal slagen in hun opzet, omdat het elkaar inspireert. En uiteindelijk hopen we daarmee klimaatverandering tegen te gaan.”