Stack-it in de media

Groen Doen in Dagblad Trouw

Trouw besteedt aandacht aan de suikerrietbeker Stack-it. Robin van Wechem onderzoekt of de suikerriet beker inderdaad zo groen is als wij vol overtuiging beweren. Hij laat diverse onderzoekers aan het woord en de conclusie is dat er meer onderzoek nodig is en dat er veel factoren een rol spelen. Diverse bronnen bevestigen wel dat de suikerrietbeker inderdaad groen(er) is. De suikerriet beker wordt namelijk gemaakt van een rest- of afvalproduct. Het feit dat wij een LCA hebben laten uitvoeren, wordt lovenswaardig genoemd. We hebben immers geprobeerd om zoveel mogelijk eerlijke data te vinden en met elkaar te vergelijken. "Wij blijven er dus bij dat de suikerriet beker tot nu de groenste optie is, maar we zijn ook alert op andere duurzame innovaties."
"Wie weet drinken we over een paar jaar wel uit bekers van zeewier, mest of algen."

Lees het gehele artikel op trouw.nl en kijk voor meer informatie over Stack-it op onze website.