Privacy Policy

Moonen Packaging Moonen Packaging, gevestigd aan Oude Graaf 15, 6002 NL Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@moonenpackaging.com
Oude Graaf 15, 6002 NL Weert
0495-581730

Onderscheid webshops en corporate website
Deze privacy statement is een algemeen privacy statement voor onze corporate website (moonenpackaging.com) en onze aanhangende webshops (MoonenDirect en partnerwebshops). Voor specifieke toepassingen, zoals marketingcookies, hebben wij een onderscheid gemaakt tussen website en webshop. In deze privacy statement kun je zien welke cookies op de website en webshops specifiek worden toegepast.

Gegevens die wij verwerken
Moonen Packaging verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Locatiegegevens
 4. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 5. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 6. Internetbrowser en apparaattype

Bij plaatsen van bestellingen
Moonen Packaging respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. We willen het winkelen bij onze webshops zo persoonlijk mogelijk maken, en maken daarvoor gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Jouw persoonlijke gegevens:
Je persoonlijke gegevens zijn te bekijken en staan geregistreerd in je account. We stellen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Hieronder hebben we voor je opgesomd wat waar we jouw gegevens mogelijk voor gebruiken:

 1. Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, btw nummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren.
 2. Informatie over aankopen stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen.
 3. Jouw feedback helpt ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 4. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 5. We zullen soms jouw gegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als je hier geen prijs op stelt, stuur dan een e-mail naar eshop@moonenpackaging.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moonenpackaging.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. Moonen Packaging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 4. Moonen Packaging analyseert jouw gedrag op de website en webshops om daarmee de website en webshops te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Moonen Packaging neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritme). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moonen Packaging) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren en categorieën gegevens
Moonen Packaging bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

Direct identificerende gegevens
Uitleg: Gegevens zoals een naam, adres en geboortedatum
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Reden: Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt om contact op te kunnen nemen of onze diensten aan te bieden – door bijvoorbeeld invullen van contactformulier, offerte aanvraag of andere online formulieren verstrekt op onze website – bewaren wij niet langer dan nodig. Na twee jaar worden deze gegevens onherroepelijk verwijderd.

Anonieme gegevens
gegevens die niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Reden: geanonimiseerde gegevens worden verzameld door derden, om zo de gebruikerservaring van onze website en diensten te optimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Moonen Packaging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moonen Packaging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met google staat uit. Wij gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Google Adwords
Wij maken regelmatig gebruik van Google Adwords, voor remarketingdoeleinden. Door het plaatsen van cookies kunnen we op de doelgroep toegepaste advertenties laten zien. Deze uiten zich in de Google zoekresultaten als link naar specifieke landingspagina’s.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies via deze instellingen (opent externe website).

Salesfeed
Aan de corporate website (moonenpackaging.com) is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Coosto
Coosto biedt een zoekmachine aan om openbare data te doorzoeken. Gebruikers kunnen Coosto inzetten voor hun eigen dienstverlening. Voor privacy verklaring, volg deze link (opent externe website). Coosto plaatst geen cookies op onze website en webshops.

Mailchimp
Mailchimp is onze leverancier voor het versturen van mailings. Voor privacy verklaring omtrent het gebruik van deze tool, zie volgende link (opent externe website). Mailchimp cookie worden toegepast op onze webshops.

Zelf cookies verwijderen via browser
Je kunt via je eigen browser cookies verwijderen, zie link voor uitleg (opent externe website).

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Moonen Packaging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Moonen Packaging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je voorkeur altijd wijzigen door op het icoontje rechtsonder de pagina te klikken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...

Cookies op de corporate website
Op de website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics. Hieronder een overzicht, laatst bijgewerkt op 16-05-2018 door Cookiebot:

Cookies op onze webshops

Op de webshops worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics. Hieronder een overzicht, laatst bijgewerkt op 16-05-2018 door Cookiebot:

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moonen Packaging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Tevens kun je altijd je gegevens aanpassen in je eigen account op onze webshops.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moonenpackaging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Moonen Packaging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moonen Packaging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Verder zijn onze servers en apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moonenpackaging.com

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Privacy statement voor sollicitanten bij Moonen Packaging
Moonen Packaging vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer jij als sollicitant bij Moonen Packaging solliciteert, verzamelt Moonen Packaging persoonlijke gegevens van jou. We gebruiken deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden ten alle tijden verwerkt conform de privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Moonen Packaging de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Moonen Packaging.

Identiteit verwerker van persoonsgegevens
Packagegroup Moonen B.v., een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan Oude Graaf 15 6002 NL - Weert, verwerkt de hieronder beschreven persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Categorie persoonsgegevens en verwerkingsdoel
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Moonen Packaging worden gegeven, worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Moonen Packaging verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden.

Onderstaand schema geeft weer welke gegevens wij van jou verwerken en met welk doel wij dit doen.

Categorie persoonsgegevens: ANW gegevens die de sollicitant doorgeeft of op zijn/haar CV heeft staan
Verwerkingsdoeleinden:

 1. Contact opnemen met de sollicitant om zijn of haar CV, vacature(s) of het plannen van een sollicitatiegesprek te bespreken, al dan niet per e-mail of telefonisch (contactgegevens);
 2. Indien het noodzakelijk is voor de selectieprocedure, geven wij jouw persoonsgegevens door aan het betreffende bureau voor het afnemen van een assessment;

 3. Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;

 4. Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;

 5. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures binnen Moonen Packaging. Hiervoor gebruiken we alleen je naam en achternaam.

Categorie persoonsgegevens: Curicculum Vitae
Verwerkingsdoeleinden:

 1. Indien de sollicitant toestemming geeft wordt zijn/haar CV bewaart binnen onze “talent pool”;

 2. Het matchen van de gegevens (ervaring, opleiding etc.) van de sollicitant met de openstaande vacatures.

Waarvoor verwerkt Moonen Packaging persoonsgegevens?
Noodzakelijk om vóór sluiting overeenkomst maatregelen te nemen

Wanneer je (mogelijk) bij Moonen Packaging in dienst treedt, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben, zijn: Naam, achternaam en contactgegevens.
Deze hebben we nodig om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek, zodat je mogelijk bij ons in dienst kunt treden.

Moet je ons jouw persoonsgegevens geven?
Het verschaffen van minimaal je naam, achternaam en contactgegevens is vereist om je te kunnen meenemen in de sollicitatieprocedure en je te kunnen contacteren voor een sollicitatiegesprek.

Buiten bovengenoemde gegevens heb je de keuze om aanvullende gegevens aan ons te verstrekken. Deze verstrekking is geheel vrijwillig.

  Gegevens van de sollicitanten
  Moonen Packaging verwerkt gegevens van sollicitanten. De gegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die jij middels jouw sollicitatie aan ons verstrekt. Moonen Packaging verwerkt niet meer gegevens dan nodig voor de sollicitatieprocedure. De verwerking gebeurd door middel van persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mail contact. Voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens, naam, geslacht, leeftijd, adres, opleidingen/cursussen, arbeidsverleden.

  De gegevens van de sollicitanten die door Moonen Packaging worden verzamelt en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

  Moonen Packaging verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens die het ras of de etnische achtergrond, politieke voorkeur of godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond onthullen.

  Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Moonen Packaging hiervoor duidelijk schriftelijke toestemming van de sollicitant.

  Gebruik door derden
  Moonen Packaging kan, indien noodzakelijk, jouw gegevens aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld aan een assessment bureau, indien dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure. Hiervan zullen wij jou altijd eerst op de hoogte stellen.

  Het bewaren van gegevens van sollicitanten

  1. Moonen Packaging bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de AVG wetgeving verwijdert Moonen Packaging de gegevens van sollicitanten en alle identificeerbare kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld wanneer we het CV willen opnemen in onze talentpool, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd. In dit laatste geval worden jouw persoonsgegevens binnen 1 jaar na opname in deze talentpool verwijderd.
  2. Moonen Packaging zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan onze HR Advisor doorgeven via: a.veenstra@moonenpackaging.com.

  Op welke wijze beschermt Moonen Packaging jouw Persoonsgegevens?

  1. Moonen Packaging zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken;
  2. Moonen Packaging zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Rechten
  Als sollicitant heb je de volgende rechten mbt jouw persoonsgegevens:

  1. Het recht op inzage tot je persoonsgegevens:
   Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden.

  2. Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
   Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.

  3. Recht op vergetelheid/gegevens te laten wissen
   Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of verwerken, kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat te beperken) of je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

  4. Recht om bezwaar te maken
   Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen/klachten kun je binnen de interne organisatie terecht bij HR. Je kunt onze HR Advisor Anouk Veenstra bereiken via: a.veenstra@moonenpackaging.com. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  5. Recht op beperkingen
   Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot stopzetten van jouw persoonsgegevens. Wanneer je dit hebt gedaan, mag Moonen Packaging jouw gegevens niet meer wijzigen. De persoonsgegevens mogen wel bij de verantwoordelijke opgeslagen blijven. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

    - Gegevens zijn mogelijk onjuist
   Wanneer je kunt aantonen dat Moonen Packaging onjuiste gegevens gebruikt, mag Moonen Packaging deze niet gebruitken zolang je niet hebt gecontroleerd of de gegevens kloppen.

    - De verwerking is onrechtmatig
   Je kunt het verzoek indienen bepaalde gegevens niet te verwerken, maar wel te bewaren ter opvraging.

    - Gegevens zijn niet meer nodig
   De organisatie heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de betrokkene heeft de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

    - Betrokkene maakt bezwaar
   De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. In afwachting van de uitkomst van de afweging of de gronden van de organisatie zwaarder wegen dan die van de betrokkene moet de gegevensverwerking beperkt worden. In dit geval hoeft het recht op beperking van de verwerking niet apart te worden ingeroepen, want de verwerking wordt bij het inroepen van bezwaar automatisch beperkt.

  6.  Recht op intrekken van toestemming

  Je kunt te allen tijde terugkomen op de toestemming die je Moonen Packaging hebt
  gegeven op het verwerken van persoonsgegevens. Mocht dit het geval zijn, dan willen we je vragen een schriftelijk verzoek in te dienen bij onze HR Advisor Anouk Veenstra via het volgende mailadres: a.veenstra@moonenpackaging.com.

   Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Moonen Packaging?
   Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites van Moonen Packaging. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Moonen Packaging accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
   Minderjarigen die solliciteren bij Moonen Packaging voor vacatures, stages of evenementen, dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.

   Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
   Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Deze worden niet van tevoren gemeld.

   Vragen?
   Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je ons contactformulier invullen.